Les journaux de la Foire !

03/10/2021
Les journaux de la Foire !

https://www.youtube.com/watch?v=GRTPNReT58M - Journal du 10 octobre

https://www.youtube.com/watch?v=GRTPNReT58M - Journal du 9 octobre

https://www.youtube.com/watch?v=X971NBpp7FI - Journal du 8 octobre

https://www.youtube.com/watch?v=P6upuxM4pj - Journal du 7 octobre

https://www.youtube.com/watch?v=74XQ-CkP2C8 - Journal du 6 octobre

https://www.youtube.com/watch?v=-HKU1qD873g - Journal du 5 octobre

https://www.youtube.com/watch?v=uGz9hMKTSP8 - Journal du 4 octobre

https://www.youtube.com/watch?v=o4nhqeD67Sk - Journal du 3 octobre